Over ons

 

Het dienstverleningscentrum (dvc) ’t Zwart Goor begeleidt
volwassenen met een handicap in verschillende vestigingen
in de Antwerpse Kempen. 
 

Wij bieden

- residentiële opvang

- dagverblijf

-  beschermd wonen

crisis, kortverblijf, tijdelijke opvang en logeeropvang

- externe begeleiding 

- rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

 

Wij zijn actief in Merksplas, Turnhout en Zoersel.

 

Het dvc 't Zwart Goor maakt deel uit van de vzw Emmaüs.
Gesubsidieerd en erkend door het VAPH