Sponsors

Het dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor ontvangt subsidies van het Vlaams Agentschap voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. Vaak hebben onze mensen extra hulpmiddelen nodig om de zorg wat comfortabeler te maken. Helaas zijn de eigen middelen van de voorziening te beperkt om deze noodzakelijke aankopen te doen.

Dankzij caritatieve organisaties en privé-sponsors kon het dienstverleningscentrum ‘t  Zwart Goor in het verleden een aantal belangrijke aankopen realiseren: aangepaste tilhulpmiddelen, busjes voor rolstoelvervoer, een rolstoelfiets,….

 

Een bijzonder project : 'Ateljeeke'

Sinds 2016 heeft 't Zwart Goor, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting een nieuw project opgezet: de vernieuwing van het Ateljeeke. De gebouwen voor activiteiten en bezigheden zijn dringend toe aan vervanging.

Zo kunnen de mensen die in de voorziening (of thuis) wonen in een aangepast gebouw werken, bezig zijn of zich ontspannen met vrijetijdsactiviteiten.

Wilt u dit project steunen?
De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit initiatief.  Giften aan dit project zijn fiscaal aftrekbaar vanaf € 40.
Stort uw bijdrage op de projectrekening BE10 0000 0000 0404
(BIC BPOTBEBI) van de Koning Boudewijnstichting, met vermelding van de gestructureerde mededeling: ***128/2837/00069***.

Van harte bedankt voor uw steun.

 

 

Wilt u ons steunen of bent u geïnteresseerd in één van onze sponsorprojecten?  Neem dan contact op via deze link.