Internering

Een aantal mensen met een beperking krijgt soms toch te maken met problemen waardoor ze in aanraking komen met Justitie. Dat kan aanleiding geven tot een internering.

't Zwart Goor heeft voor die mensen een specifiek aanbod.

Het project ABAGG

ABAGG staat voor ‘Ambulante Begeleiding Aan Geïnterneerden met een verstandelijke beperking in de Gevangenis’.
Sinds 2002 begeleidt het dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor een groep geïnterneerden met een verstandelijke handicap in de gevangenissen van Merksplas en Turnhout. 

 

Aanbod
De  cliënten krijgen in de gevangenis een specifiek begeleidings- en behandelingsaanbod. Vertrekkend vanuit hun individuele ondersteuningsvraag bieden we een aangepaste dagbesteding aan en werken we aan de persoonlijke ontwikkeling. Het begeleidingsaanbod varieert van ondersteuning bij ochtendhygiëne en onderhoud van de leefruimte tot sportmomenten en een wekelijkse groepsvergadering.

Doel
Het einddoel van dit project is een geslaagde herintegratie in de maatschappij of het doorgroeien naar een opvang in een passende hulpverleningsvorm.  

Waar en wanneer?
De begeleiders voorzien een volledig dagprogramma.  Op weekdagen is dat tussen 7.00 en 20.00 uur en tijdens weekends van 8.00 tot 20.00 u.  Deze dienstverlening komt tot stand in nauwe samenwerking met de directie en het  personeel van de gevangenis.

Wilt u meer informatie over dit specifieke project.  Raadpleeg onze brochure.

 

Woonopvang voor geïnterneerden

Naast de ondersteuning in de strafinrichting garandeert 't Zwart Goor een aangepaste woonondersteuning voor minstens 10 geïnterneerde mensen met een beperking. Zij kunnen doorstromen vanuit de werking van de ambulante projecten in de gevangenissen. Deze mensen worden geïntegreerd in de opvang voor mensen met ernstige bijkomende psychische of gedragsproblemen, o.a. in Amanis.