Erkenning

Het dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor, administratief adres: Zwart Goor 1 te 2330 Merksplas, wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt erkend in het raam van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap :  

 • als dagcentrum voor het opnemen van 38 volwassenen met een beperking, niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken,  waarvan
  • 17 personen die verblijven in het bovenvermelde hoofdgebouw en
  • 21 geïnterneerde personen die ambulant begeleid worden in de strafinrichtingen in Merksplas en Turnhout
 • als tehuis niet-werkenden: voor het opnemen van 239 volwassenen met een beperking, niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken, waarvan er maximaal 112 kunnen opgenomen worden in het stelsel van nursingtehuis, en waaronder:
  • maximum 30 personen met een licht verstandelijke stoornis en bijkomend ernstig probleemgedrag en/of met gedrags- of emotionele stoornissen (van het autismespectrum), 
  • maximum 1 persoon met een licht verstandelijke stoornis met een bijkomende problematiek en 
  • de overige personen met matig tot zwaar verstandelijke stoornissen,
 • in de gebouwen gelegen te :
  • Zwart Goor 1, 2330 Merksplas
  • De Hees 4, 2330 Merksplas
  • Begijnenstraat 48/50, 2300 Turnhout
  • Jagersweg 40, 2390 Malle
  • Kloosterstraat 29 en 29a, 2330 Merksplas
  • Gelmelstraat 60 bus 2, 2320 Hoogstraten
  • Handelslei 161, 2980 Zoersel 

Binnen deze capaciteit zijn 10 bedden voorbehouden voor personen die voorheen in de gevangenis geïnterneerd werden. Maximum 6 bedden nursing zijn ingericht als observatie-unit voor de opvang van volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en bijkomende ernstige gedrags- en/of psychische problematiek.

 

Het dvc 't Zwart Goor wordt van 1 januari 2012 tot 31 december 2021 erkend als dienst beschermd wonen, voor de opvang van maximaal 5 personen met een beperking.  

 

De erkenningen dagcentrum, tehuis niet-werkenden en beschermd wonen zijn sinds 1 januari 2014 omgezet in een beheersovereenkomst Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM).

 

De voorziening 't Zwart Goor is naast FAM, met ingang van 1 april 2015 tot en met 31 december 2020 erkend als dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp voor 120,90 personeelspunten.