Individuele inspraak

Altijd welkom
Ouders en familie zijn altijd welkom. Met vragen of opmerkingen kunt u rechtstreeks terecht bij de leefgroepbegeleiders of de sociale dienst. De sociale dienst geeft u indien nodig ook alle informatie over administratieve, financiële en juridische aangelegenheden waar personen met een handicap mee te maken krijgen. 
Heeft u specifieke vragen over de opvang en ondersteuning?  Maak gerust een afspraak met de directie of de medische, pedagogische, huishoudelijke, administratieve of technische dienst.
 

Respect voor keuzes
Gebruikers willen invloed hebben op de kwaliteit van hun leven. Ze willen keuzes maken die relevant zijn voor hen. Daarom zijn de grote en kleine zorgvragen van de gebruiker de leidraad voor de ondersteuning in ‘t Zwart Goor.  Keuzes aanbieden is een basishouding van elke begeleider en van elke dienst. Indien nodig begeleiden we gebruikers in hun keuzemogelijkheden met pictogrammen of foto’s. We toetsen regelmatig naar de keuze in activiteiten en werk, de voorkeuren voor vrijetijdsinvulling, de maaltijden,…       

Informatie
Goede inspraak begint met informatie. We geloven namelijk dat het geven van voldoende en duidelijke informatie de basis is voor een goede samenwerking. Elke bewoner/deelnemer krijgt ook een mentor toegewezen. Een mentor is een leefgroepbegeleid(st)er die de belangen waarneemt van de individuele gebruiker. Dit geldt zowel voor praktische als voor pedagogische/emotionele aangelegenheden.

Zorgplanning, systematische opvolging
Zorgplanning is een kwestie van regelmatig overleg met iedereen die bij de ondersteuning van de bewoner/deelnemer betrokken is. De gebruiker – ouders – familie – begeleiders, zijn hierbij partners in de zorg. Een zorgplan ontstaat na overleg met alle betrokkenen. Een eerste keer doen we dat 4 maanden na de opname. Na 5 jaar houden we opnieuw een uitgebreide bespreking. Jaarlijks wordt het zorgplan geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Inspraak en samenleven
Om het samen leven in een groep en in een grote voorziening mogelijk te maken zijn er afspraken nodig. Soms zijn we ook gebonden door reglementeringen van de overheid. Dat betekent concreet dat ‘t Zwart Goor niet op alle  individuele wensen en verzuchtingen een antwoord kan geven.  Maar, ook als een beslissing anders uitvalt dan gedacht, krijgt u hierover correcte en eerlijke informatie.