Een brede groep van mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en andere bijkomende problemen kan in ’t Zwart Goor terecht voor een aangepaste ondersteuning.

Daarnaast richt 't Zwart Goor zich bijzonder naar personen die naast hun verstandelijke handicap bijkomende, intensievere zorg nodig hebben, zowel op het lichamelijke als op het psychische vlak:

  • oudere mensen die extra veel verzorging nodig hebben;
  • mensen met bijkomende emotionele stoornissen en gedragsproblemen.

 

 

Voor wie?
Thuis
Dagbesteding
Wonen
Observatie en behandeling ernstige gedragsproblemen
Voorwaarden / start ondersteuning
Internering
Outreach