Voor wie?

Een brede groep van mensen met een (vermoeden van) verstandelijke beperking, een autismespectrumstoornis en andere bijkomende problemen kan in ’t Zwart Goor terecht voor een aangepaste ondersteuning.

Daarnaast richt 't Zwart Goor zich bijzonder naar personen die naast hun verstandelijke handicap bijkomende, intensievere zorg nodig hebben, zowel op het lichamelijke als op het psychische vlak:

  • oudere mensen die extra veel verzorging nodig hebben;
  • mensen met bijkomende emotionele stoornissen en gedragsproblemen. 

 

Specifieke doelgroepen

Mensen die extra verzorging nodig hebben
Personen met een ernstig of diep verstandelijke handicap, zeker de oudere bewoners en deelnemers,  hebben vaak te kampen met bijkomende fysische en motorische problemen. Voor deze mensen is extra hulp en ondersteuning nodig bij dagelijkse bezigheden zoals wassen, kleden en eten. Er is bijzondere aandacht nodig voor de lichamelijke en medische consequenties van de handicap of het ouder worden. Met een aangepaste accommodatie en specifieke hulpmiddelen biedt ’t Zwart Goor een antwoord  op deze verzorgingsvraag. In het dagprogramma staan respect voor ‘het eigen tempo’ en huiselijkheid en gezelligheid voorop. Niet enkel de ouder wordende of dementerende verstandelijk gehandicapte, maar ook de personen met een ernstig en diep verstandelijke handicap horen tot deze doelgroep.

 

Mensen met bijkomende gedrags- en psychische problemen
Wanneer een verstandelijke handicap gepaard gaat met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen is een gespecialiseerde opvang en begeleiding nodig. 
Het samengaan met een verstandelijke beperking maakt dat de zorgvraag complex wordt.
In het dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor bieden we deze mensen een aangepast leefklimaat en extra ondersteuning aan. Het accepteren van de bewoner met zijn probleemgedrag, aangevuld met voldoende ondersteuning en houvast, biedt ruimte om een goed leven uit te bouwen en een thuis te vinden.
Het zoeken naar individueel aangepaste en flexibele benaderingen is hierbij essentieel.

Wilt u meer informatie over de opvang van mensen met psychische of gedragsstoornissen (Amanis):  klik
hier