Voorwaarden / start ondersteuning

De cliënt  wordt ondersteund en begeleid door het dvc 't Zwart Goor:

 • Als vergunde zorgaanbieder op basis van een persoonsvolgende financiering toegekend door het VAPH: voucher of cash.
 • In de erkenning observatie, diagnose en behandeling op basis van:
  • Een erkenning door het VAPH als een persoon met een handicap
  • Leeftijd: 18 jaar of ouder
  • Een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen, eventueel in combinatie met andere beperkingen
  • Een beslissing tot toewijzing van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning

 

 • Voor begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking in strafinrichtingen op basis van:
  • (vermoeden van) handicap
  • ‘verblijven’ in een strafinrichting
 • In de erkenning voor opname van geïnterneerden in een forensische unit op basis van:
  • statuut internering;
  • door het VAPH erkend als persoon met een handicap;
  • in de periode van 18 maanden te rekenen vanaf de datum van opname in de unit minstens 1 dag in een gevangenis of in een forensisch psychiatrisch centrum opgenomen geweest zijn;
  • een positieve beslissing VAPH voor ondersteuning door een unit voor geïnterneerden;
  • nood hebben aan voltijdse dag- en woonondersteuning in een residentiële setting met handicapspecifieke en forensische knowhow.

Voor rechtstreeks toegankelijke hulpverlening kan een beperkte ondersteuning gegeven worden op basis van een gefundeerd vermoeden van beperking, zoals omschreven in de regelgeving van het VAPH.

In het dvc 't Zwart Goor nemen we bij voorkeur de ondersteuning van mensen op die in de provincie Antwerpen wonen. Voor de functies dagopvang, ambulante en mobiele begeleiding houden we ook rekening met de praktische haalbaarheid van vervoer.