Tevreden - ontevreden?

 

In het dvc ’t Zwart Goor streven we tevredenheid na, zowel van de mensen die we rechtstreeks begeleiden als van de ouders, familie en wettelijke vertegenwoordiger.

We willen graag over die tevredenheid praten.

Niet enkel als het goed gaat, maar ook als er grote of kleine problemen opduiken.

 

Ik heb een opmerking

Met een mondelinge opmerking kunt u bij elk personeelslid van het team of de betrokken dienst terecht. Vaak zal die het probleem vrijwel onmiddellijk kunnen oplossen.

Lukt dat niet, dan wordt de opmerking doorgegeven aan de persoon of dienst die het best geplaatst is om een oplossing te zoeken.

Wie liever niet rechtstreeks met een opmerking naar een betrokken personeelslid gaat, kan altijd bij de sociale dienst terecht, die het probleem dan verder opvolgt.

U krijgt in elk geval zo snel mogelijk een antwoord!

Een ontevredenheid of opmerking kan je ook bespreken met een lid van de gebruikersraad. Zij behartigen immers de samenwerking tussen ‘t Zwart Goor en de gebruikers, ouders en familie.

 

Ik heb een klacht

Wie een probleem wil aanklagen kan zijn klacht schriftelijk richten aan de directie. Binnen de 30 dagen zal de directie een oplossing voor het probleem voorstellen of een bepaalde beslissing motiveren.