Links

De andere voorzieningen voor personen met een handicap van de vzw Emmaüs

Het dienstverleningscentrum Zevenbergen verzorgt dag- en nachtopvang voor kinderen en volwassenen met een ernstig of diep verstandelijke handicap en meervoudige handicap.  Via www.zevenbergen.be krijgt u ook informatie over het dagverblijf 'De Maretak'.

Home Marjorie organiseert dag- en nachtopvang voor mensen met de ziekte van Huntington.  Meer info www.homemarjorie.be