Beukenhof 3

Observatie, diagnose en behandeling voor personen met een verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en psychische problemen.

Voor wie?

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kans om bijkomende gedrags- en/of psychische problemen te ontwikkelen. Deze problemen kunnen hun kansen en leefomgeving ernstig beperken. Soms dreigt alles vast te lopen. ’t Zwart Goor wil voor deze mensen en hun netwerk de nodige zorg en begeleiding bieden. Een tijdelijke observatie, diagnose en behandeling in Beukenhof 3 kan in deze complexe situaties ondersteuning geven aan de persoon en zijn netwerk om samen weer op weg te kunnen. 

Beukenhof staat open voor volwassenen met een matig, ernstig of diep verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychische problemen. Een PEC-beslissing (minimaal bijstandsveld dagcentrum) is een voorwaarde tot opname. Zowel families, vertegenwoordigers als hulpverleners kunnen een opnamevraag stellen.

Aanbod

Als je een vraag naar ondersteuning hebt, zoeken we samen uit op welke manier we het best aan de slag gaan. In eerste instantie bekijken we of we mobiele begeleiding kunnen geven in de huidige context. Indien nodig kiezen we voor een tijdelijke opname in Beukenhof 3. Gedurende deze opname bereiden we ook de terugkeer voor. Na het beëindigen van de opname kan in afspraak een tijdelijke opvolging via mobiele begeleiding uitgewerkt worden.